Organisatie

Organisatie

Organisatie

Stichting Natuurtheater de Kersouwe is een vrijwilligersorganisatie.

De stichting is eigenaar van het theater en verantwoordelijk voor de exploitatie van het theater. Daarnaast produceert de stichting jaarlijks twee eigen producties. 

Missie
Natuurtheater De Kersouwe brengt en ontwikkelt actief een breed scala aan amateur- en professionele theatervoorstellingen in een voor publiek, artiesten en medewerkers inspirerende en gastvrije omgeving.

Kernkwaliteiten van De Kersouwe zijn:
natuur, bos, openlucht, gastvrij, kwaliteit, laagdrempelig, vriendelijke prijzen, vrijwilligers, geen winstoogmerk, verrassend, informeel, erbij willen horen.

Duurzaamheid
De Kersouwe is groen in het kwadraat en en heeft oog en aandacht voor duurzaamheid. Zo beschikt het natuurtheater over zonnepanelen, een lucht-water warmtepomp en LED-verlichting over gehele kersouwe terrein (bij het plein, achter het podium en op het podium bij voorstellingen). Het theater is in 2019 overgegaan op het gebruik van herbruikbare bekers voor fris, bier en wijn (zie ook dit bericht). 
En voor de bestrijding van de eikenprocessierups gebruiken we milieuvriendelijke kastjes (zie ook dit bericht). 

Kersouwe Jaarverslag 2023
Via deze link kun je ons uitgebreide jaarverslag van afgelopen jaar bekijken en lezen. 

Algemeen Bestuur (AB) van De Kersouwe

 • Voorzitter: Hans Kenens
 • Secretariaat: Marcel van Dijck
 • Penningmeester: Ton Keetels
 • Vrijwilligers: Marieke Seesing
 • Evenementen (inkoop): Eric van de Veerdonk
 • Publiciteit: Monique van den Berg
 • Theatergroep grote productie: Pieter-Jan van Hoof
 • Theatergroep jeugdproductie: vacature
 • Terrein, opstallen & techniek: Ad van Emmerik
 • Bijzondere projecten: Lotte Pernet
 • Junior bestuurslid: vacature

Het Dagelijks Bestuur (DB) van De Kersouwe bestaat uit voorzitter, penningmeester, secretariaat en bestuurslid vrijwilligers. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de Kersouwe en coördineert de uitvoering van dit beleid. Om de taken te kunnen uitvoeren en coördineren wordt het bestuur bijgestaan door een aantal commissies en werkgroepen.


Werkgroepen & Commissies

Gerelateerd aan Theaterproducties

 • Productieteam Theatergroep voor de organisatie van een jaarlijkse muziektheaterproductie. Dit team bestaande uit de productieleider(s), regisseur en vertegenwoordigers van de diverse werkgroepen
 • Productieteam Jeugdtheatergroep voor de organisatie van een eigen jeugdtheaterproductie. Dit team bestaat uit de productieleider(s), regisseur en vertegenwoordigers van de diverse werkgroepen
 • Diverse werkgroepen voor ontwerp/uitvoering van essentiële theaterproductie-elementen. Vrijwel elke werkgroep bestaat 2x; 1x voor de theatergroep en 1x voor de jeugdtheatergroep
  • decorgroep 
  • kostuumgroep 
  • grime 
  • rekwisieten
  • muziekgroep
  • techniekgroep
  • daarnaast is er bij beiden een stukkeuzecommissie, die het te spelen stuk uitkiest

Evenementen & Algemeen

 • Werkgroep Klassentheater organiseert jaarlijks 3 a 4 workshops voor basisscholen
 • De Evenementencommissie contracteert externe artiesten en theatergroepen
 • Werkgroep Hospitality fungeert als gastvrouw/heer bij alle evenementen
 • De Publiciteitscommissie verzorgt externe en interne communicatie op alle kanalen, en maakt PR-materiaal (flyers, posters, z-card, etc)
 • Werkgroep Techniek is verantwoordelijk voor licht en geluid (opbouw voorstellingen, technici artiest, etc)
 • De Bouwgroep zorgt voor onderhoud en reparaties bij ons terrein
 • Kaartverkoopgroep zorgt voor verkoop van entreekaarten (online en bij de theaterkassa), administratie en alle vragen hieromtrent
 • Commissie Vrienden van de Kersouwe onderhoudt contacten met onze vrienden
 • (Nieuwe) commissie Vrijwilligers onderhoudt contact met (nieuwe) vrijwilligers, organiseert planning van diensten, inventariseert behoeftes en draagt zorg voor hen 

ANBI
Natuurtheater de Kersouwe heeft sinds 1 januari 2014 de Culturele ANBI status. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI met 1,25 verhogen en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.  
Ons belastingnummer (RSIN) is 65.79.498 

Algemene voorwaarden
Via DEZE LINK lees je alles over de algemene voorwaarden van Natuurtheater de Kersouwe

 

Branchevereniging
Natuurtheater de Kersouwe is lid van de branchevereniging voor openluchttheaters in Nederland: Openluchttheaters.nl en lid van coöperatie Aa-land