Organisatie

Organisatie

Organisatie

Stichting Natuurtheater de Kersouwe is een vrijwilligersorganisatie.

De stichting is eigenaar van het theater en verantwoordelijk voor de exploitatie van het theater. Daarnaast produceert de stichting jaarlijks twee eigen producties. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de Kersouwe en coördineert de uitvoering van dit beleid.
Om de taken te kunnen uitvoeren en coördineren wordt het bestuur bijgestaan door een aantal commissies en werkgroepen.

Algemeen Bestuur (AB) van De Kersouwe

 • Voorzitter: Pieter-Jan van Hoof
 • Secretariaat: Tineke van Schijndel
 • Vice-voorzitter: Maino Remmers
 • Penningmeester: Martin de Visser
 • Publiciteit: Monique van den Berg
 • Sponsoring / kaartverkoop: Henk Voets
 • Theatergroep: Marieke Seesing
 • Jeugdtheatergroep: Ad Donkers
 • Inkoopvoorstellingen: Joost Steins Bisschop
 • Terrein, opstallen & techniek: Ad van Emmerik

Het Dagelijks Bestuur (DB) van De Kersouwe bestaat uit voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en secretariaat


Werkgroepen & Commissies

 • Productieteam Theatergroep de Kersouwe voor het produceren van een toneel/muziektheater voorstelling
 • Productieteam Jeugdtheatergroep de Kersouwe voor de productie van een eigen jeugdvoorstelling.
 • De productieteams beschikken over diverse werkgroepen voor ontwerp/uitvoering van essentiële productie-elementen zoals decors, kostumering, grime, rekwisieten, specifieke promotionele ondersteuning
 • Werkgroep Klassentheater organiseert jaarlijks 3 a 4 workshops voor basisscholen
 • De Evenementencommissie contracteert externe artiesten en theatergroepen
 • De Publiciteitscommissie
 • Werkgroep Licht en Geluid
 • Bouwgroep
 • Commissie Vrienden van de Kersouwe


Missie
Natuurtheater De Kersouwe brengt en ontwikkelt actief een breed scala aan amateur- en professionele theatervoorstellingen in een voor publiek, artiesten en medewerkers inspirerende en gastvrije omgeving.

Kernkwaliteiten van De Kersouwe zijn:
natuur, bos, openlucht, gastvrij, kwaliteit, laagdrempelig, vriendelijke prijzen, vrijwilligers, geen winstoogmerk, verrassend, informeel, erbij willen horen.

Branchevereniging
Natuurtheater de Kersouwe is lid van de branchevereniging voor openluchttheaters in Nederland: Openluchttheaters.nl

ANBI
Natuurtheater de Kersouwe heeft sinds 1 januari 2014 de Culturele ANBI status. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI met 1,25 verhogen en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.  
Ons belastingnummer (RSIN) is 65.79.498 / Jaarcijfers via deze link