Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemeen

De Kersouwe  zal al het mogelijke verrichten om het bezoek in het natuurtheater naar wens van de bezoeker te laten verlopen. De Kersouwe zal optimale zorgvuldigheid jegens de bezoeker betrachten. De Kersouwe zal tevens trachten de evenementen ongestoord te laten plaatsvinden. De Kersouwe spant zich in eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zo veel mogelijk te waarborgen.

Kaartverkoop/ aanbiedingen/ prijzen

Alle door de Kersouwe, dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Het theater aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door de Kersouwe en door derden aan de bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen.

Voor tickets vanaf €15,00 wordt per ticket €1,50 servicetoeslag in rekening gebracht.

Afgelastingen

Mocht een voorstelling door omstandigheden onverhoopt afgelast worden dan zal er naar gelang de praktische mogelijkheden aan de bezoeker die reeds tickets gekocht heeft één van de volgende opties geboden worden:

1. De Kersouwe geeft de bezoeker de mogelijkheid om met het oorspronkelijke ticket de voorstelling op een alternatieve datum te bezoeken. Bezoekers die geen gebruik kunnen of willen maken van deze alternatieve datum krijgen op verzoek het gehele ticketbedrag inclusief eventuele servicetoeslag terugbetaald. Dit verzoek dient onder vermelding van naam van de bezoeker en ticketcodes gericht te worden aan: kaartverkoop@kersouwe.nl

2. Er is geen alternatieve datum voor de voorstelling beschikbaar. De bezoeker zal dan het ticketbedrag met servicetoeslag terugbetaald krijgen . Tickets op naam (doorgaans online bestellingen) zullen automatisch teruggestort worden. Tickets die niet op naam gesteld zijn, kunnen op verzoek terugbetaald worden. Dit verzoek dient onder vermelding van de  ticketcodes gericht te worden aan kaartverkoop@kersouwe.nl .

Privacy
Wanneer je online toegangskaarten wilt aanschaffen vragen we om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst te kunnen leveren, denk daarbij aan het toesturen van de kaarten op uw e-mailadres en het opmaken van een factuur of het toesturen van informatie rond een voorstelling. De gegevens worden opgeslagen op (beveiligde) servers en niet verstrekt aan derden.

Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving.

Stichting Natuurtheater de Kersouwe
Postbus 19
5473 ZG Heeswijk

K.v.K. nr. 41080739

BTW nummer NL006579498B01

1217