Kersouwe veilig voor iedereen

Kersouwe veilig voor iedereen

Heb jij te maken met ongewenst gedrag? Blijf er niet mee zitten...

De Kersouwe wil een veilige plek zijn, waar iedereen zich thuis voelt. Met elkaar doen we er alles aan ongewenst gedrag zoals pesten, agressie, geweld, discriminatie en seksuele intimidatie te voorkomen. Wij vinden het belangrijk dat jij als vrijwilliger bij iemand terecht kunt als je met ongewenst gedrag te maken hebt gehad. Gedrag waarbij iemand een grens bij jou (of iemand anders) overgaat en waarbij je niet weet hoe je hier mee om wilt of kunt gaan. We hebben daarom twee vertrouwenspersonen aangesteld: Tineke van Schijndel en Froukje van der Linden. Bij hen kun je terecht met alle vragen over ongewenst gedrag.

 

Voorbeelden ongewenst gedrag
Iemand kan jou buitensluiten door bijvoorbeeld 'grapjes' over je te maken of je structureel buiten sluit. Of iemand doet agressief tegen je waardoor jij je angstig voelt. Het kan ook gebeuren dat je opmerkt dat iemand in de organisatie seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoont of discrimineert en dat er niets mee wordt gedaan als je dit aankaart.

Nog een aantal voorbeelden waarvoor je terecht kunt bij een vertrouwenspersoon:
• als je te maken hebt met grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, seksuele intimidatie of agressie
• als je het gevoel hebt dat je er door je achtergrond, geloof, seksuele voorkeur of uiterlijk niet bij hoort
• als je de manier waarop je aangeraakt of benaderd wordt als onprettig ervaart
• als je vermoedens hebt van discriminatie
• als je een vermoeden hebt van ongewenst gedrag bij iemand in je omgeving.

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Voel jij je ergens niet pluis over, merk je dat een bepaalde situatie jou nog steeds een unheimisch gevoel geeft en twijfel je of je hiervoor de vertrouwenspersoon kunt inschakelen? Neem dan toch contact op met de vertrouwenspersoon. Zij kan je hierover meer vertellen.

Wat doet een vertrouwenspersoon?
De vertrouwenspersoon:
• zorgt voor de eerste opvang van vrijwilligers die te maken hebben met ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie en hierover willen praten
• luistert, steunt, adviseert en onderneemt niets buiten de hulpvrager om
• ondersteunt waar nodig bij gesprekken met derden
• verwijst zo nodig door naar professionele hulpverlening of andere instanties
• kiest geen partij 
• is geen bemiddelaar of juridisch belangenbehartiger
• kijkt samen met de hulpvrager welke mogelijkheden er zijn of welke acties ondernomen kunnen worden om tot een oplossing te komen
• zorgt voor de anonieme registratie van meldingen en anonieme rapportage aan het bestuur van de stichting
• geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de stichting ter voorkoming van ongewenst gedrag.

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Alle meldingen, gesprekken en klachten worden vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat we hier alleen met derden over spreken als we daarvoor toestemming hebben van de hulpvrager. Een uitzondering vormen zeer ernstige situaties, zoals (verdenking) van misdrijven. In dat geval zullen we ook zonder toestemming van de hulpvrager de politie of andere instanties inschakelen.

Even voorstellen: wie zijn onze vertrouwenspersonen?
We hebben twee vertrouwenspersonen. Tineke van Schijndel en Froukje van der Linden. Je kunt zelf kiezen bij wie je het liefst je verhaal wilt doen.

Tineke
Ik ben Tineke van Schijndel en sinds vele jaren betrokken bij De Kersouwe. Binnen onze organisatie heb ik mij bij vele activiteiten kunnen inzetten en dat heb ik altijd met veel plezier gedaan, natuurlijk gesteund door mijn gezin. Twee jaar geleden ben ik gestopt met mijn bestuurlijke taak, maar er is nog genoeg te doen voor mij als vrijwilliger.
Door de jaren heen weet ik hoe belangrijk het is om bij een club te horen waar je helemaal mag zijn wie je bent en waar je je veilig kunt voelen. Ervaring in deze komt ook vanuit mijn baan in het onderwijs, ik was daar vertrouwenspersoon voor onze leerlingen. 
Ik wil me extra inzetten om er mede voor te zorgen dat er binnen ons theater voor iedereen een veilige omgeving is. Ik wil een luisterend oor zijn voor iedereen die zich onveilig voelt op het theater en zo samen te zorgen voor een oplossing.

Froukje
Ik ben Froukje van der Linden. Ik woon samen met mijn man en puberzoon in Den Bosch. 
Al meer dan twintig jaar werk ik als zelfstandig redacteur en content manager voor verschillende opdrachtgevers. Ik schrijf vooral over onderwerpen als personeel en arbeidsrecht. Maar omdat ik meer van betekenis wil kunnen zijn voor anderen, ben ik een aantal jaar geleden begonnen met de deeltijdstudie psychologie aan de Open Universiteit en heb ik in 2022 een training tot vertrouwenspersoon gevolgd. Het mooie van het werk als vertrouwenspersoon is dat ik mensen kan helpen door een luisterend oor te bieden en een moeilijke situatie behapbaar te maken. Hopelijk is het resultaat dan dat mensen weer lekker in hun vel zitten en met plezier en een veilig gevoel hun (vrijwilligers)werk oppakken.

Contact
Wanneer je ongewenst gedrag hebt ervaren, kun je een e-mail sturen naar vertrouwenspersoon@kersouwe.nl (adres actief vanaf 1 februari 2023). Indien gewenst kun je ook aangeven met welke vertrouwenscontactpersoon je contact wilt. Wij nemen dan contact met jou op om een afspraak te maken. Een korte omschrijving van je vraag mag, maar hoeft niet.

 

Heb jij te maken met ongewenst gedrag? Blijf er niet mee zitten...