Algemene Voorwaarden in Coronatijd

Algemene Voorwaarden in Coronatijd

Hieronder staan de algemene voorwaarden van De Kersouwe beschreven (vanaf kopje 'algemeen'). Voor 'Kersouwe Klein' - het alternatieve zomerprogramma van 2020 - is een aantal extra tijdelijke voorwaarden van toepassing. De Kersouwe volgt voor de ontwikkelingen rondom het Coronavirus de richtlijnen en aanwijzingen vanuit RIVM, overheid, lokale GGD en Gemeente Bernheze. 

Algemene Hygiëne ivm Corona
We instrueren onze medewerkers op het naleven van hygiënemaatregelen. Voor bezoekers, medewerkers en artiesten staat hygiënische handzeep klaar. Bezoekers volgen op het Kersouweterrein aanwijzingen van medewerkers. Daarnaast gelden uiteraard de algemene coronarichtlijnen:

  • Was je handen regelmatig 
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geef elkaar geen hand

Op de website van het RIVM lees je hier meer over. 

Aanschaffen kaarten 'Kersouwe Klein' & Gezondheidscheck
Er kunnen per voorstelling maximaal 2 kaarten per besteller aangeschaft worden. De huidige officiële richtlijn voor theaters geeft aan dat deze 2 personen afkomstig dienen te zijn uit 1 gezin. De Kersouwe vraagt nadrukkelijk om hier rekening mee te houden bij het bestellen. Daarnaast dient het antwoord op alle vier onderstaande vragen NEE te zijn (gezondheidscheck). 

1. Heb je één of meerdere van de volgende (ook milde!) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
2. Heb je de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
3. Heb je een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
4. Is er bij jouzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen COVID-19 vastgesteld?

Voorafgaand aan de voorstelling ontvangen alle bezoekers een uitgebreide informatiemail, waarin alle belangrijke zaken voor die avond uitgelegd worden. 

Retourneren kaarten 'Kersouwe Klein'
Gekochte kaarten voor één van de voorstellingen van 'Kersouwe Klein'  kunnen geretourneerd worden als het antwoord op één van bovenstaande vragen JA is. We vragen je dan uitdrukkelijk om niet naar De Kersouwe te komen. Besteller kan in dat geval een e-mail sturen naar kaartverkoop@kersouwe.nl. De besteller ontvangt dan het  aankoopbedrag (inclusief servicekosten) voor deze voorstelling terug. 

-----------------------------------

Algemeen

De Kersouwe  zal al het mogelijke verrichten om het bezoek in het natuurtheater naar wens van de bezoeker te laten verlopen. De Kersouwe zal optimale zorgvuldigheid jegens de bezoeker betrachten. De Kersouwe zal tevens trachten de evenementen ongestoord te laten plaatsvinden. De Kersouwe spant zich in eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zo veel mogelijk te waarborgen.

Kaartverkoop/ aanbiedingen/ prijzen

Alle door de Kersouwe, dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Het theater aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door de Kersouwe en door derden aan de bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen.

Voor tickets vanaf €15,00 wordt per ticket €1,50 servicetoeslag in rekening gebracht.

Afgelastingen

Mocht een voorstelling door omstandigheden onverhoopt afgelast worden dan zal er naar gelang de praktische mogelijkheden aan de bezoeker die reeds tickets gekocht heeft één van de volgende opties geboden worden:

1. De Kersouwe geeft de bezoeker de mogelijkheid om met het oorspronkelijke ticket de voorstelling op een alternatieve datum te bezoeken. Bezoekers die geen gebruik kunnen of willen maken van deze alternatieve datum krijgen op verzoek het gehele ticketbedrag inclusief eventuele servicetoeslag terugbetaald. Dit verzoek dient onder vermelding van naam van de bezoeker en ticketcodes gericht te worden aan: kaartverkoop@kersouwe.nl

2. Er is geen alternatieve datum voor de voorstelling beschikbaar. De bezoeker zal dan het ticketbedrag met servicetoeslag terugbetaald krijgen . Tickets op naam (doorgaans online bestellingen) zullen automatisch teruggestort worden. Tickets die niet op naam gesteld zijn, kunnen op verzoek terugbetaald worden. Dit verzoek dient onder vermelding van de  ticketcodes gericht te worden aan kaartverkoop@kersouwe.nl .

Privacy
Wanneer je online toegangskaarten wilt aanschaffen vragen we om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst te kunnen leveren, denk daarbij aan het toesturen van de kaarten op uw e-mailadres en het opmaken van een factuur of het toesturen van informatie rond een voorstelling. De gegevens worden opgeslagen op (beveiligde) servers en niet verstrekt aan derden.

Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving.

Stichting Natuurtheater de Kersouwe
Postbus 19
5473 ZG Heeswijk

K.v.K. nr. 41080739

BTW nummer NL006579498B01

1225