Theatergroep Kersouwe speelt in 2020 'De Bende van Jan de Lichte'

Theatergroep Kersouwe speelt in 2020 'De Bende van Jan de Lichte'

zondag 20 oktober 2019

In het jaar 2020, als de Kersouwe 75 jaar bestaat, gaat Theatergroep Kersouwe het stuk 'De bende van Jan de Lichte' spelen. Een écht Kersouwestuk, dat eerder in 1980 en 1992 door de theatergroep met veel furore tot leven werd gebracht! Het stuk werd speciaal voor de Kersouwe bewerkt door regisseur en theatermaker Antoine Uitdehaag en was in beide uitvoeringen een daverend succes. 
De première van deze jubileumproductie zal op zondag 16 augustus 2020 plaats vinden. En we kunnen ook al bekend maken dat Joop Mols de regie dit keer op zich gaat nemen. 

 

Over Jan de Lichte
Jan de Lichte werd in 1723 geboren nabij de Driesmolen in Velzeke. Jan was een snoever, driftig en belust op bravoure. Vermoedelijk als uitweg uit de armoede nam de jonge Jan dienst in het Oostenrijkse, vervolgens het Hollandse leger, om telkens kort daarop te deserteren. In 1740 pleegde hij zijn eerste diefstallen. Al gauw trok hij op met andere armoedzaaiers en landlopers, die men overal langs Vlaamse wegen tegenkwam. Ten gevolge van de Oostenrijkse successieoorlog vielen in 1745 de Franse troepen de Oostenrijkse Nederlanden binnen. De bende De "bende" was geen gestructureerde organisatie, maar een losvast samenwerkingsverband van rabauwen, zigeuners en andere klassenlozen die nu eens met de ene, dan weer met de andere een slag sloegen. De rondtrekkende dieven stalen van de gewone man in afgelegen hoeves, in windmolens en smidsen. Einde van Jan de Lichte en de bende Na de val van Maastricht kwam er een wapenstilstand in de Oostenrijkse Successieoorlog, waardoor de Franse bezettingsmacht zijn aandacht kon richten op de brigands die het land onveilig maakten. Op 28 september 1748 werd een klopjacht georganiseerd, circa 130 personen werden opgepakt. Van 7 oktober tot 14 december 1748 werden iets meer dan 100 personen veroordeeld. Op 14 november 1748 om half twaalf werd Jan de Lichte door radbraken geëxecuteerd.

Louis Paul Boon
Louis Paul Boon, een Belgische schrijver (1912-1979), gebruikte in zijn roman De bende van Jan de Lichte (1957) elementen van de schelmenroman, maar in zijn versie wordt Jan de Lichte in plaats van een ordinaire bandiet tot een idealist, een anarchist of vrijheidsstrijder, die het niet enkel gemunt heeft op de Franse bezetters, maar een revolutie van de klassenlozen tegen de gevestigde orde wil ontketenen. Deze versie had zodanig succes dat er een vervolg kwam (De zoon van Jan de Lichte). Het boek werd bewerkt tot onder meer een toneelstuk voor de Kersouwe door Antoine Uitdehaag